Sponzorirano

  Elektrotehnika

  Pročelje rektorata Univerze v Mariboru
  Sponzorirano

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
  ? ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Doktor znanosti
  ?️ Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Študijski program sestavljajo obvezni in izbirni predmeti, seminar ter individualno raziskovalno delo.

  Izbirni predmeti imajo različno število ur predavanj, seminarskih vaj in laboratorijskih vaj. Število kontaktnih ur pa je pri vseh izbirnih predmetih 60.

  Vpisni pogoji

  • Zaključen študijski program 2. stopnje ali
  • zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ali
  • zaključen visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) in zaključen študijski program za pridobitev specializacije ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu do 35 KT iz študijskega programa 2. stopnje Elektrotehnika, ali
  • zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 3.600€

  Sponzorirano

  Exit mobile version