Sponzorirano

  Pravo

  Pročelje rektorata Univerze v Mariboru
  🚩 Način študija: Redni Izredni
  🎓 Stopnja: Magistrski
  🏛️ Univerza: Univerza v Mariboru
  🏢 Zavod: Pravna fakulteta UM
  Sponzorirano

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister prava
  ?️ Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Študijski program druge stopnje Pravo temelji na znanju in kompetencah, pridobljenih na univerzitetnem programu prava oziroma sorodnih programih, s katerih je omogočen vpis ali prehod na študijski program druge stopnje Pravo. Študijski predmeti ponujajo znanja in rešitve, ki so njihova nadgradnja in del vertikalne gradnje gledano v celoti – torej v vseh petih letih študija. Povezanost med predmeti ostaja v okviru temeljnih pravnih področij in interdisciplinarnih predmetov, hkrati pa program gradi naprej, predvsem v smeri pridobivanja novih kompetenc: to je predvsem pravnih veščin in metodologije osvajanja razumevanja ter aplikacije prava.

  Sponzorirano

  Študijski predmeti na so zasnovani tako, da študentom prava, tako tistim, ki so zaključili univerzitetni študijski prava, kot tudi tistim, ki so zaključili pravu soroden program, ponujajo horizontalno povezano pridobivanje pravnih znanj in veščin, ki jih lahko uporabljajo na vseh področjih prava. Horizontalna zasnova se iz zasnove metodoloških predmetov širi na nabor izbirnih predmetov, med katerimi študent sam izbira in tako sam skuša oblikovati svoj profil.

  Na drugi stopnji študija prava študentje pridobivajo potrebna pravna znanja na posebnih interdisciplinarnih področjih. Slednje omogoča tako nabor obveznih, kot tudi nabor izbirnih predmetov. Poudarjeno je usposabljanje študentov za raziskovalno delo in oblikovanje polivalentnega pravnika, ki bo usposobljen opravljati pravniški poklic na vseh področjih, tako klasična pravniška opravila kot tudi opravila, ki so posredno povezana s pravom glede na poznavanje splošnih družboslovnih znanj ter pravnih veščin.

  Magistri lahko pristopijo k potrebni praksi in nato k pravniškemu državnemu izpitu, če so pred tem končali prvostopenjski program prava v obsegu 180 KT.

  Vpisni pogoji

  • Zaključen študijski program prve stopnje s področja prava ali
  • zaključen študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih ved organizacijske vede, poslovanje, javna uprava
  • v okviru družbenih ved: ekonomija, ekonomska analiza in ekonomska politika ter v okviru varnosti: varstvoslovje, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 44 KT: kazensko materialno pravo, kazensko procesno pravo, splošni del civilnega prava, stvarno pravo, obligacijsko pravo, družinsko in dedno pravo, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih ved organizacijske vede, poslovanje, javna uprava
  • v okviru družbenih ved: ekonomija, ekonomska analiza in ekonomska politika ter v okviru varnosti: varstvoslovje, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 44 KT: kazensko materialno pravo, kazensko procesno pravo, splošni del civilnega prava, stvarno pravo, obligacijsko pravo, družinsko in dedno pravo.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.360€

  Sponzorirano

  Exit mobile version