Sponzorirano

  Socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola

  Fakulteta za socialno delo
  🚩 Način študija: Izredni
  🎓 Stopnja: Magistrski
  🏛️ Univerza: Univerza v Ljubljani
  🏢 Zavod: Fakulteta za socialno delo UL
  📅 Trajanje študija: IZREDNI študij (1 leto)
  🪙 ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
  📍 Kraj izvajanja: Ljubljana
  Sponzorirano

  O študijskem programu

  Študentje tekom študija pridobijo poglobljeno znanje o kritičnem raziskovanju v socialnem delu ter teoretska znanja na področjih študija hendikepa, etničnosti, migracij, socialnega dela spolov in zgodovino idej socialnega dela. Usposobijo se za uporabo pridobljenih znanj in spretnosti s poudarkom na kritično refleksivni praksi socialnega dela ter za razumevanje različnih dimenzij diskriminacij, neenakosti in izključevanja v pluralnih družbah, s posebnim poudarkom na vključujočih blaginjskih sistemih, ki temeljijo na socialni pravičnosti.

  S pridobljenimi znanji lahko pripomorejo k razvoju večje družbene odprtosti za vključevanje hendikepiranih, etničnih manjšin, beguncev, upoštevanje enakosti spolov v socialnovarstvenih in drugih javnih, zasebnih in nevladnih ustanovah.

  Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje s področja socialnega dela, sociologije, socialne pedagogike, pedagogike, psihologije ali prava in zbranih 240 KT ali
  • končan študijski program prve stopnje z drugega strokovnega področja in zbranih 240 KT ter pred vpisom opravljeni diferencialni izpiti v obsegu 20 KT ali
  • končan triletni prenovljeni študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT ter pred vpisom opravljen dodatni letnik v obsegu 60 KT ali
  • končan štiriletni visokošolski strokovni študijski program s področja socialnega dela, sociologije, socialne pedagogike, pedagogike, psihologije ali prava, ali
  • končan štiriletni visokošolski strokovni program z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljeni diferencialni izpiti v obsegu 20 KT ali
  • končan triletni visokošolski strokovni študijski program ter pred vpisom opravljen dodatni letnik v obsegu 60 KT.

  Šolnina

  Za izredni študij ni podatka o višini šolnine.

  Sponzorirano

  Exit mobile version