Sponzorirano

  Strojništvo

  Fakulteta za strojništvo
  🚩 Način študija: Redni
  🎓 Stopnja: Univerzitetni
  🏛️ Univerza: Univerza v Mariboru
  🏢 Zavod: Fakulteta za strojništvo UM
  📅 Trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
  🪙 ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  📍 Kraj izvajanja: Maribor
  Sponzorirano

  O študijskem programu

  Študijski program STROJNIŠTVO obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov (mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, tuj jezik ali likovna teorija) – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

  Študijske smeri

  • Konstrukterstvo
  • Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo
  • Proizvodne tehnologije in sistemi
  Sponzorirano

  Exit mobile version