Sponzorirano

  Zgodovina (pedagoški) (dvopredmetni)

  Fakulteta za humanistične študije
  🚩 Način študija: Redni
  🎓 Stopnja: Magistrski
  🏛️ Univerza: Univerza na Primorskem
  🏢 Zavod: Fakulteta za humanistične študije UP
  📅 Trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
  🪙 ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
  📍 Kraj izvajanja: Koper
  Sponzorirano

  O študijskem programu

  Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje UP FHŠ kandidat poleg zgodovine izbere poljubni študijski program, s katerim skupaj tvorita celoto. Struktura dvopredmetnega študija je enakovredno sestavljena iz vsebin in kompetenc dveh izbranih disciplin oziroma strokovnih področij.

  Magistrski dvopredmetni pedagoški študij zgodovine je študij, ki izobražuje učitelje zgodovine in druge predmetne vezave, zato so temeljni cilji programa naslednji: diplomante nepedagoških študijskih programov 1. stopnje usposobiti za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju, jim zagotoviti potrebno znanje s področja zgodovine in zgodovinopisnih usmeritev, potrebno za sodobno poučevanje zgodovine v osnovnih in v srednjih šolah ter jim zagotoviti pridobitev potrebnih kompetenc za pedagoško delo v osnovni oziroma srednji šoli.

  Vpisni pogoji

  • Diploma na študijskem programu 1. stopnje s področja zgodovine, ali
  • diploma na študijskem programu 1. stopnje iz drugih strokovnih področij ter opravljeni diferencialni izpiti v obsegu 48 KT iz predmetov: Zgodovina antike, Vzpon in propad kulturnih in gospodarskih središč Sredozemlja, Obča zgodovina srednjega veka, Ekonomska in socialna zgodovina novega veka, Zgodovina Slovencev v 19. in 20. stoletju, Zgodovina slovenskih dežel do konca 18. stoletja, Obča zgodovina 20. stoletja, Zgodovina 19. stoletja.
  Sponzorirano

  Exit mobile version