V pripravi je jezikovna strategija Univerze v Ljubljani

0

Kolegij rektorja Univerze v Ljubljani je potrdil sklep o oblikovanju delovne skupine za pripravo jezikovne strategije. Naloga skupine je, da oblikuje predloge rešitev za optimalno kombinacijo uporabe in razvoja slovenskega jezika na Univerzi ob hkratnem stopnjevanju njene vključenosti v mednarodni prostor. Skupini sestavljajo strokovnjaki z različnih področij dela z namenom oblikovanja strategije, ki bo ustrezala Univerzi v celoti. Jezikovna strategija bo sprejeta predvidoma do konca leta 2017.

 

Skupino za pripravo jezikovne strategije sestavlja 11 članov, med katerimi so predstavniki  različnih članic Univerze v Ljubljani (Biotehniške fakultete, Fakultete za družbene vede, Filozofske fakultete, Fakultete za matematiko in fiziko), rektorata,  študentov Univerze v Ljubljani in Inštituta Jožef Stefan. Nekateri člani komisije so že imeli vidno vlogo v razpravah o slovenskem jeziku. Med njimi sta tudi prof. dr. Simona Kranjc, vodja delovne skupine Rektorske konference Republike Slovenije za jezik, in prof. dr. Marko Stabej, soavtor monografije o rabi jezika v visokem šolstvu. Oba sta tudi redna profesorja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

»Z ustanovitvijo skupine za pripravo jezikovne strategije smo na Univerzi v Ljubljani pokazali, da se zavedamo svoje vloge v procesu jezikovnega načrtovanja in da jo želimo odgovorno opraviti. Strategija bo tako zapolnila prazen prostor v univerzitetnem okolju, kjer je pogosto razvoj na področju jezika prepuščen ohlapnim zakonskim okvirom in stališčem posameznikov, ki so bolj ali manj naklonjeni dejavnostim, povezanim z rabo jezika. V času, ko je internacionalizacija ne le želja, ampak potreba, je še pomembneje, da se zavedamo vseh razsežnosti tega procesa in ga ne osredinimo zgolj na vprašanje, ali tujim študentom ponuditi predavanja tudi v tujem jeziku, marveč razmišljamo tudi o tem, kako spodbuditi razvoj slovenščine v akademskem okolju,« je ob potrditve sklepa povedala  prof. dr. Simona Kranjc. Da bo jezikovna strategija Univerze v Ljubljani dokument, v katerem bo  Univerza opredelila svoje jezikovno poslanstvo glede nadaljnjega razvijanja slovenščine ter zagotavljanja kakovosti pedagoške in znanstvene komunikacije v državnem in mednarodnem okviru, dodaja prof. dr. Marko Stabej. »Strategija bo hkrati spodbudila ter ponudila vrsto uporabnih rešitev za komunikacijske težave in izzive, ki jih prinaša univerzitetno delovanje v globaliziranem, večjezičnem in večkulturnem okolju. Do tega bomo prišli s čim širšim sodelovanjem vseh univerzitetnih akterjev.. Strategija bo uspešna, če bo postala živi vir jezikovne ozaveščenosti v univerzitetnem in širšem družbenem okolju,« je še dodal prof. Stabej. 

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vpiši svoj komentar
Prosim vpiši ime

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.