Reference

Družbeno korist naših medijev so zaznale že številne organizacije, ki so o nas povedale sledeče.

Pomembno je, da imamo mladi in študenti svoj medij, kot sta revija Študent in portal Student.si, ki pokrivata teme, ki nam olajšajo študij, iskanje zaposlitve in tudi zabavo, ter vse, kar spada k obštudijskem življenju. Revija in portal tudi nam, študentskim organizacijam pomagata, da svoje vsebine razširimo med mladimi. Študenti potrebujemo svoj medij, ki poleg informacij mladim ponuja tudi pomembne izkušnje na področju dela medija.

Predsednica Študentske organizacije Univerze v Ljubljani Mubina Vrtagić

Medija revija Študent in Student.si sta na našem dogodku Pozdrav brucem 2019 sodelovala kot edina prisotna medija, prav tako pa sta nam pomagala študentom predstaviti delovanje Študentskega sveta Univerze v Ljubljani in študente povabila k sodelovanju. Podpiramo jih predvsem zaradi tega, ker mladim, študentom in brucem posredujejo vsebine, ki jim pomagajo pri študiju, iskanju zaposlitve in obštudijskem življenju.

Predsednica Študentskega sveta Univerze v Ljubljani Laura Koudela