Upravljanje podeželja in krajine

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Inženir kmetijstva in krajine
  ?️ Kraj izvajanja: Novo Mesto

  O študijskem programu

  Študentje v času študija pridobijo široko strokovno – teoretično in praktično uporabno znanje s področja temeljnih kmetijskih znanj in znanj s področij, ki so diverzificirana iz kmetijske panoge. To so strokovna ter tehnično – tehnološka znanja s področja obdelave tal, urejanja kmetijskih in gozdnih ter drugih zemljišč, pridelava in predelava hrane (rastlinska pridelava in reja domačih živali), vzpodbujanje razvoja podeželja v okviru razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, razvoja obrtniških in podjetniških dejavnosti na podeželju, razvoja socialne dejavnosti na podeželju in še posebej razvoja turističnih, izobraževalno – turističnih in predvsem tržno – turističnih dejavnosti za uspešno ohranitev ter razvoj podeželja. V okviru dejavnosti, diverzificiranih s kmetijstva vse intenzivneje razvijamo področje urejanja in upravljanja zelenih rekreativnih površin in razvoja športne konjereje.

  Študentje si z izbiro izbirnih predmetov pridobijo še vsaj enega izmed štirih poklicnih standardov: upravitelj/upraviteljica kmetijskega gospodarstva in kmetijske proizvodnje, kmetijski farmacevt/farmacevtka, upravitelj/upraviteljica športnih in rekreacijskih površin ali trener/trenerka konj in učitelj/učiteljica jahanja.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.