Agrikultura in okolje

  Pročelje rektorata Univerze v Mariboru

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani inženir agrikulture (UN)
  Kraj izvajanja: Hoče

  O študijskem programu

  Pri univerzitetnem študiju Agrikultura in okolje je velik poudarek na temeljnih vedah kot so matematika, kemija, statistika, mikrobiologija, biologija celice, botanika, fiziologija z anatomijo domačih živali, fiziologija rastlin, genetika in ekologija. Vertikalna povezanost predmetov omogoča nadgradnjo v drugem letniku študija z vsebinami, ki študentom omogočajo razumevanje rastlinske pridelave in živinoreje, le-ti sta nadgrajeni s specialnimi strokovnimi predmeti.

  V tretjem letniku se študentje odločijo za rastlinsko ali živinorejsko usmeritev. Poleg obveznih predmetov je študentom ponujen tudi nabor izbirnih predmetov. Vsa znanja s področja živinoreje in rastlinske pridelave se povezujejo tudi z ekonomiko proizvodnih in prodajnih sistemov, strojno tehniko, varovanjem agrarnega in naravnega okolja, s tehnologijami obnovljivih virov energije.

  Študentje imajo možnost izbire vsebin tudi iz drugih študijskih programov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, prav tako tudi iz vsebin na drugih slovenskih univerzah ter v mednarodnem evropskem prostoru visokošolskih ustanov, s katerimi imamo sklenjene sporazume o sodelovanju.

  Diplomanti študijskega programa Agrikultura in okolje imajo vsa potrebna znanja za nadaljevanje študija na 2. stopenjskih programih s področij, ki so vezana na kmetijstvo, agrarno ekonomiko in varnost hrane.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program
  Prejšnji članekRazredni pouk
  Naslednji članekSpecialna in rehabilitacijska pedagogika

  Urednica revije Študent