Anglistika (enopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Filozofska fakulteta UL

⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: Magister anglistike
?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Študijski program študente na drugi stopnji usposablja za samostojno visoko strokovno delo na področju anglistike in amerikanistike, za visoko kakovostno medjezikovno in medkulturno posredovanje ter za samostojno raziskovalno delo.

Magistri anglistike so strokovnjaki z najbolj poglobljenim in vsestranskim znanjem angleškega jezika in poznavanjem književnosti v angleščini ter kultur različnih angleško govorečih skupnosti. Usposobljeni so za razna svetovalna dela na področju kulturnega posredovanja, organizacije medkulturnih stikov, za leksikografsko svetovanje pri sestavljanju slovarjev, za uredniško delo na založbah, za samostojno in/ali svetovalno delo na tujih predstavništvih. Obenem pa tudi za zahtevnejše vse pogostejše na primer antološke oblike posredovanja književnosti iz angleško govorečih skupnosti in tudi za posredovanje del slovenske književnosti in drugih kulturnih dosežkov zunaj Slovenije.

Vpisni pogoji

  • Končan prvostopenjski univerzitetni študijski program Anglistika, ovrednoten s 180 KT, ali
  • končan katerikoli prvostopenjski univerzitetni študijski program, ovrednotenih s 180 KT, ter pred vpisom opravljene dodatne študijske obveznosti v obliki diferencialnih izpitov iz predmetov prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika v obsegu od 30 do 60 KT, ali
  • končan prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program, ovrednoten z 240 KT, ter pred vpisom opravljene dodatne študijske obveznosti v obliki diferencialnih izpitov iz predmetov prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika v obsegu od 30 do 60 KT, ali
  • končan nebolonjski študij Angleškega jezika in književnosti ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu ter pred vpisom opravljene dodatne študijske obveznosti v obliki diferencialnih izpitov iz predmetov prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika v obsegu 60 KT.