Aplikativna kineziologija

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Fakulteta za vede o zdravju Izola UP
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister kineziolog
Kraj izvajanja:
Izola

O študijskem programu

Po večletnih izkušnjah z izvajanjem študijskih programov s področja kineziologije, smo na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem, posodobili magistrski študijski programa Aplikativna kineziologija. Pri posodobitvi smo skrbno upoštevali zahteve s področja športa in krepitve zdravja, gibalne primanjkljaje pretežno sedentarne populacije, podaljševanje delovno dobe in odnos delavca z delovnim okoljem, staranje populacije, porast kroničnih-nenalezljivih bolezni ter psiho-socialne vidike sodobne družbe.

Kineziologija je mlada znanost, katere osrednja vsebina je preučevanje gibanja človeka. V širšem pomenu besede je kineziologija znanost, ki preučuje zakonitosti upravljanja procesov gibanja človeka in posledice delovanja teh procesov na človekov organizem v odvisnosti in v povezavi z njegovim življenjskim in delovnim okoljem. Vloga kineziologije kot znanosti o gibanju postaja danes vse bolj pomembna in aktualna. Zaradi posledic sodobnega načina življenja in neaktivnega življenjskega sloga ter s tem povezanimi problemi gibalne neučinkovitosti, ohranjanja zdravja ter padcem kakovosti življenja, je sodobna družba pomembno obremenjena.

Magistrski študijski program Aplikativna kineziologija, ki ga izvaja Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem, je javnoveljavni študijski program, ki daje kompetence na področju športa. Podiplomski magistrski študijski program Aplikativna kineziologija je zasnovan tako, da študentom omogoča nadgradnjo znanj pridobljenih na dodiplomskem študiju iz področja človekovega gibanja (kineziologije).

Vpisni pogoji

V 1. letnik magistrskega študijskega programa Aplikativna kineziologija se lahko vpiše, kdor je končal:

a) diploma na študijskih programih 1. stopnje Aplikativna kineziologija, Kineziologija, Športna vzgoja, Športno treniranje ter sorodnih študijskih programih ali

b) diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004) s področja športa ali drugega sorodnega področja; ali

c) diploma na študijskem programu, ki je po trajanju in obsegu enakovreden programu iz točke a) ali b) z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v študijski program opravi dodatne študijske obveznosti, katerih vsebina in obseg sta odvisna od predhodno končanega študijskega programa. Kandidatu se določijo največ trije predmeti iz nabora predmetov dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Aplikativna kineziologija.

Individualne vloge za vpis kandidatov iz točke c) prvega odstavka obravnava pristojna komisija fakultete. Kandidat opravi dodatne študijske obveznosti med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program.

Predvidoma bodo kandidati iz področja zdravstva opravljali diferencialni izpit iz predmeta Osnove kondicijske priprave.

Kandidati, ki se vpisujejo iz drugih področij bodo morali opraviti največ tri diferencialne predmete – Anatomija, Fiziologija, Osnove kondicijske priprave.

Prejšnji članek
Naslednji članek
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
223SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se