Arhitektura

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: Magister inženir arhitekture
?️ Kraj izvajanja: Maribor

O študijskem programu

Temeljni cilji študijskega programa arhitekture so: zagotoviti študijski program, ki podaja temeljna znanja z vseh področij arhitekture, dopolnjenja z znanji s področja urbanističnega načrtovanja in prostorskega planiranja; doseči usklajenost študijskega programa z Bolonjsko deklaracijo, kar posredno omogoča mednarodno primerljivost in prehodnost; izobraziti lik strokovnjaka s področja arhitekture v skladu z evropskimi smernicami ter z mednarodno primerljivostjo programa diplomantu omogočiti po končanem študiju nadaljevanje doktorskega študija v Sloveniji ali na inštitucijah širom Evrope oziroma sveta, kakor tudi možnost zaposlovanja diplomantov v Evropski uniji; izobraziti lik arhitekta – generalista, ki bo sposoben samostojno izvajati odgovorne naloge na področju arhitekturnega oblikovanja in projektiranja ter urejanja prostora s prvinami urbanističnega načrtovanja; slovenskemu gospodarstvu ustvariti strokovnjaka, ki mu bo omogočil perspektivo ter konkurenčnost na evropskem trgu.

Program pokriva sklope znanj, ki pokrivajo široko strokovno polje arhitekta – generalista. Formira izobrazbeni profil arhitekta – generalista tako, da vsebinsko pokriva ter združuje tehnična, družboslovna in humanistična znanja za dosego sposobnosti urejanja in oblikovanja prostora ter arhitekture oz. gradnje objektov.

Vpisni pogoji

  • Zaključen študijski program 1. stopnje s področja arhitekture