Arhivistika in dokumentologija (Ljubljana)

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Samostojni visokošolski zavodi
Zavod:
Alma Mater Europaea - Evropski Center Maribor
Trajanje študija:
IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister arhivistike in dokumentologije
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je izobraževanje študentov v znanstvene in strokovne namene na področju upravljanja z dokumentacijo, ki bodo s svojimi znanji lahko uvajali napredno prakso in s tem znatno prispevali k razvoju teoretičnih in metodoloških spoznanj v stroki, obenem pa z raziskavami in objavami raziskovalnih izsledkov prispevati k razvoju celote strokovnih aktivnosti s področja upravljanja z dokumenti.Progam spodbuja interdisciplinarne povezave s pomožnimi in drugimi sorodnimi vedami in področji ter vzpostavlja in ohranja odnos do vzajemne podpore pri akademskih in strokovnih skupnostih, tako na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Magistrski študij zagotavlja profil s kompetencami za določena dela in naloge v okviru varovanja in poslovanja z dokumenti. Zaposljivost magistrov arhivistike in dokumentologije je tako možna pri vseh ustvarjalcih dokumentacije in pri vseh, ki zbrano dokumentacijo posreduje tretjim osebam ali jo hranijo kot kulturno pisno dediščino naroda to so arhivisti, bibliotekarji, informatiki, muzealci, galeristi predvsem pa varuhi zbirk dokumentarnega gradiva.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in doseženih najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali
  • končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij pred bolonjskim sistemom ali
  • končan enakovredni študijski program, naveden v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 10 ECTS.

Šolnina

Za izredni študij ni podatka o višini šolnine.