Bibliotekarstvo in informatika (enopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Filozofska fakulteta UL

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani bibliotekar in informatik (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika je usposobiti strokovnjaka za delo na področju organiziranja znanja, ki vključuje produkcijo, distribucijo, hrambo in posredovanje vseh vrst informacij. Študij ponuja tri smeri: bibliotekarstvo, informacijsa znanost in knjigarstvo.
Program daje osnove tudi za nadaljevanje študija na magistrski in/ali specialistični stopnji ter za vseživljenjsko strokovno in znanstveno usposabljanje, saj kandidati pridobijo znanja in spretnosti za obvladanje sveta informacij.

Diplomanti smeri bibliotekarstvo so seznanjeni z nastankom in razvojem bibliotekarstva kot znanosti in dejavnosti, usposobljeni za opravljanje del pri nabavi, obdelavi, urejanju in posredovanju knjižničnega gradiva in informacij ter za komuniciranje z uporabniki za posredovanje knjižničnega gradiva in informacij iz njega ter o njem.

Diplomanti smeri informacijska znanost so seznanjeni z nastankom in razvojem informacijske znanosti, poznajo področja informacijske znanosti in povezave z drugimi vedami, razumevajo osnovna načela organizacije znanja, poznavajo informacijski cikel in so usposobljeni za uporabo informacijske tehnologije za upravljanje z informacijami.

Diplomanti smeri knjigarstvo razumejo organizacijo in naravo dela v založniško-medijskih hišah v družbenem in zgodovinskem kontekstu, razumevajo uredniške, trženjske, oblikovalske in proizvodne funkcije založniškega procesa ter znajo oblikovati in urejati informacije za objavo.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
292SledilciSledite