Biologija in ekologija z naravovarstvom

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister biologije in ekologije z naravovarstvom
Kraj izvajanja: Maribor

O študijskem programu

Študentje tekom študija pridobijo znanja, delovne metode in veščine za analitično obravnavo kompleksnih sistemov v biologiji, od molekularnega in celičnega nivoja do nivoja populacij, habitatov, ekosistemov in biomov.

Temeljni cilji programa so posredovati študentom sodobne metode znanstvenoraziskovalnega dela v biologiji, ekologiji in naravovarstvu, jih vključiti v raziskovalno dejavnost raziskovalnih in programskih skupin ter jih seznaniti s kompleksnostjo biotskih sistemov. Ti cilji se skladajo s potrebami po usposabljanju kandidata za samostojno reševanje raziskovalnih problemov in uporabe bioloških spoznanj v praksi.

Tako usposobljeni strokovnjaki lahko bistveno prispevajo k ustrezni presoji vplivov posegov v okolje, pri evalvaciji biodiverzitete določenega območja, pri skrbi za zdravo naravno in zdravstveno primerno delovno ter bivalno okolje, pri študiju in zatiranju rastlinskih in drugih škodljivcev,… Navedeni cilji so torej skladni z aktualnimi družbenim potrebami, ki jih narekuje vključevanje v evropski prostor, in so v skladu s smernicami, za katere se je Republika Slovenija zavezala ob podpisu mednarodnih konvencij, ki urejajo smotrno gospodarjenje z naravno dediščino našega planeta.

Vpisni pogoji

  • Zaključen študijski program 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij: : biološke in sorodne vede (051, brez kozmetologija); okolje (052, brez okoljevarstvene tehnologije); izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo biologija).
  • zaključen študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij: interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika (058, samo bioinformatika, biopsihologija, aplikativna kinezologija); kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (08), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 ECTS, ki jih kandidat
    lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Botanika (5 ECTS), Zoologija (5 ECTS), Ekologija (5 ECTS) ter Biokemija z osnovami mikrobiologije in genetike (5 ECTS).
  • zaključen univerzitetni strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: biološke in sorodne vede (051); okolje (052, razen okoljevarstvene tehnologije); izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo biologija). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod,
    določene z akreditiranim študijskim programom.
  • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (0888), poljedelstvo in reja živali (0811), gozdarstvo in lov (0821). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna od 10 do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Prejšnji članek
Naslednji članek
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
590SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se