Sponzorirano

  Ekonomist

  Sponzorirano

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Ekonomist
  ?️ Kraj izvajanja: Kranj in Ljubljana

  O študijskem programu

  Študentje se izobražujejo za strokovno opravljanje poklicne funkcije ekonomista. Med študijem si pridobijo široko strokovno znanje, ki je potrebno za uspešno opravljanje dela, in praktično uporabno znanje za izgradnjo poklicne kariere. Pridobijo generične in poklicno specifične kompetence več strokovnih področij: komerciale, poštnega poslovanja, poslovanja z nepremičninami, poslovne logistike in poštnega prometa.

  S specializacijo znanj pa si zagotovijo zanimivo in iskano zaposlitev. Področje ponuja tudi veliko možnosti za samozaposlitev.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
  Sponzorirano

  Exit mobile version