Ekonomist

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Višješolski
Univerza:
Višješolski zavodi
Zavod:
GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Ljubljana
Trajanje študija:
IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Ekonomist
Kraj izvajanja:
Ljubljana in online

O študijskem programu

Višješolski študijski program ekonomist je namenjen tistim, ki bi želeli razvijati svojo strokovno kariero na področju računovodstva ali bi se želeli bolj posvetiti delu s strankami na področju komerciale, mednarodnega poslovanja, turizma, nepremičninskega trga, v bankah in zavarovalnicah.

Študij poteka dve leti. V prvem letniku se izvajajo skupni moduli: komunikacija, analiza in poslovanje, ki jih poslušajo vsi študentje ter usmeritveni modul oziroma predmet, kjer se študentje odločajo za računovodsko ali bolj komercialno naravnano usmeritev. V drugem letniku pa študenti poslušajo usmeritvene oziroma izbirne module.

Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

    Študijske smeri

  • Poslovna smer
  • Računovodska smer
  • Zavarovalniška smer
Prejšnji članek
Naslednji članek