Ekonomist

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Ekonomist
  ?️ Kraj izvajanja: Murska Sobota

  O študijskem programu

  Delo na področju ekonomije je dinamično, zanimivo in kreativno ter polno strokovnih izzivov.

  Program usposablja ekonomiste z najnovejšimi znanji, obenem pa poznavajo veljavno domačo in evropsko zakonodajo in so seznanjeni z najnovejšimi trendi poslovanja.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.