Ekonomist

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Ekonomist
  ?️ Kraj izvajanja: Novo Mesto

  O študijskem programu

  Organizacije od ekonomista pričakujejo kompetentnega človeka, ki je sposoben organizacije in izvedbe nakupno-prodajnega procesa proizvodov in storitev ob zagotavljanju učinkovite komunikacije in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije kot podpore spremljanju realizacije v okviru financ in računovodstva.

  Cilj programa je usposobiti ekonomiste z dovolj širokim in poglobljenim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem, z dovolj širokim znanjem komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja računovodstva.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

  Študijske smeri

  • Komercialist
  • Računovodja