Ekonomist (Velenje)

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Ekonomist
  ?️ Kraj izvajanja: Slovenj Gradec

  O študijskem programu

  Ekonomisti so v poslovnem svetu nepogrešljivi za izvedbo uspešnega poslovanja na prodajno-nabavnih področjih proizvodov in storitev ter spremljanju poslovanja z organizacijskega in s finančno-računovodskega vidika.

  Diplomanti med študijem pridobijo široko znanje s področja komunikacije v slovenskem in tujih jezikih ter odgovornosti in samozavesti za kakovostno opravljanje del, pri čemer učinkovito upravljajo z informacijami. Poklicno specifične kompetence, ki jih pridobijo, so usmerjene predvsem v organiziranje in upravljanje logističnih procesov, v zagotavljanje učinkovitega in uspešnega komercialnega in finančno-računovodskega poslovanja.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

  Študijske smeri

  • Asistent v bančništvu
  • Organizator poslovanja
  • Računovodja
  • Strokovni sodelavec za poštni promet
  • Strokovni sodelavec za zavarovalništvo
  • Tehnični komercialist
  • Upravitelj nepremičnin