Sponzorirano

  Ekoremediacije

  Knjižne police
  Sponzorirano

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister ekoremediacij
  ?️ Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  V obveznem delu študijskega programa Ekoremediacije pridobijo študentje nadgradnjo znanj s prve stopnje tega programa v smeri specializacije v razumevanje delovanja ekosistemov, ki jih dopolnjuje izbirni del z znanji s področja ruralnega in urbanega okolja. Še nikoli ni bila težnja po zbliževanju teh dveh okolij tako intenzivna kot danes, saj želimo čimbolj izenačiti pogoje življenja in dela v mestnem in nemestnem okolju, kar je vsaj v Sloveniji marsikje že uspelo. V izbirnem delu programa pridobijo študentje dodatna znanja s področja pitne vode, zavarovanih območij, obalnih območij in degradiranih območij. Kot dodatno možnost izbire ponujamo pridobitev znanj o izobraževanju na področju ekoremediacij in sodelovanju javnosti pri doseganju okoljskih ciljev, kar je danes ključno pri realizaciji strateških dokumentov.

  V drugem letniku podiplomskega programa Ekoremediacije se študentje usmerijo v modul Ekoremediacije v ruralnih območjih, kjer pridobe znanja o ruralnih območjih in o ekoremediacijah v teh območjih, znanja si dopolnijo z dvema izbirnima predmetoma. Na enak način lahko izberejo modul Ekoremediacije v urbanih območjih.

  Vpisni pogoji

  • Končana prva stopnja programa Ekoremediacije ali
  • končan študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS in opravljenih vsaj 40 ECTS vsebin z okoljsko tematiko ali
  • končal 4-letni univerzitetni študijski program in opravljenih vsaj 50 ECTS vsebin z okoljsko tematiko ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program pred novelo ZVIS iz drugega strokovnega področja in pred vpisom opravljen preiskus znanja iz temeljnih okoljskih vsebin v obsegu 40 ECTS.

  Šolnina

  Za izredni študij ni podatka o višini šolnine

  Sponzorirano

  Exit mobile version