Elektrotehnika

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Fakulteta za elektrotehniko UL
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani inženir elektrotehnike (UN)
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so: zagotoviti kakovostno znanje s področja elektrotehnike; podati odlične temelje za študij na 2. stopnji ne samo elektrotehnike, temveč katere koli tehniške stroke; omogočiti učinkovito vključitev v delo ob zaposlitvi in samostojno sledenje najnovejšim dosežkom; podati podlago in spodbudo za nadaljnji samostojni študij v sklopu vseživljenjskega učenja; omogočiti prehajanje med sorodnimi študijskimi programi in širše ter zagotoviti vseevropsko primerljivost dosežene izobrazbe.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so: zmožnost definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja problemov na področju elektrotehnike in širše; sposobnost kritičnega mišljenja na podlagi analize in sinteze; poklicna, okoljska in socialna odgovornost; sposobnost aktivnega strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki; sposobnost optimalne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in njenega razvoja; sposobnost samostojnega sledenja najnovejšim dosežkom in pridobivanja novih znanj; sposobnost timskega dela s strokovnjaki z različnih področij.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
Prejšnji članek
Naslednji članek