sobota, 10 junija, 2023

Etnologija in kulturna antropologija (dvopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Filozofska fakulteta UL

⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
? ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: Magister etnologije in kulturne antropologije in …
?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Študentje poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo in utrdijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom in diplomantkam zaposlovanje v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki zadevajo poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja, na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah,…

Po končani drugi stopnji magistrskega študija so usposobljeni za samostojno opravljanje strokovnih nalog z zgoraj omenjenih področij. Usposobljeni so za kulturno posredništvo in opravljanje koordinacijskih, vodstvenih in zahtevnih strokovnih nalog v kulturnih institucijah ter nevladnih organizacijah, povezanih z administrativno-strokovnimi dejavnostmi, zbiranjem, evidentiranjem in dokumentiranjem podatkov in informacij, prenosom znanj in informacij ter njihovo uporabo v praksi. Posebna odlika študija etnologije in kulturne antropologije je pridobitev usposobljenosti za terensko delo in delo z ljudmi v različnih kulturnih kontekstih.

Magistrski program etnologije in kulturne antropologije nadgrajuje znanja, veščine in kompetence, ki jih pridobijo na prvi stopnji, ter usposablja diplomante in diplomantke za samostojno raziskovalno, aplikativno in razvojno delo, najuspešnejšim pa omogoča vpis na doktorski študij.

Vpisni pogoji

  • Končan katerikoli dodiplomskih študijev humanistične ali družboslovne usmeritve (prva stopnja, 180 KT) ter dodatno pridobljenih še 9 KT temeljnega etnološkega modula, ki je sestavljen iz predmetov: Metodologija etnologije in kulturne antropologije (6 KT) in Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije (3 KT), ali
  • končan katerikoli od dodiplomskih študijev tehnične in naravoslovne usmeritve (prva stopnja, 180 KT) ter dodatno pridobljenih še 30 KT temeljnega etnološkega modula, ki je sestavljen iz predmetov: Metodologija etnologije in kulturne antropologije (6 KT), Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije (3 KT), Antropološke teorije (3 KT), Teorije kulture, načini življenja in identitete (3 KT), Etnografsko raziskovanje (3 KT), Etnologija Evrope (6 KT), Razvoj slovenskega kulturnega prostora ( 6 KT), ali
  • končan dodiplomski študijski program, ovrednoten z 240 KT, ter opravljen temeljni etnološki modul (9 KT, če so dokončali katerikoli študij na humanistični smeri ali v družboslovju, in 15 KT, če so končali študijski program naravoslovja ali tehnike), ali
  • končan nebolonjski štiriletni univerzitetni program etnologije in kulturne antropologije – kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti druge stopnje v obsegu do največ 60 KT, ali
  • končan študijski program visoke strokovne izobrazbe, sprejet do 11.6.2004, ter dodatno pridobljenih še 60 KT temeljnega etnološkega modula, ki je sestavljen iz predmetov: Metodologija etnologije in kulturne antropologije (6 KT), Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije (3 KT), Antropološke teorije (3 KT), Teorije kulture, načini življenja in identitete (3 KT), Etnografsko raziskovanje (6 KT), Etnologija Evrope (6 KT), Razvoj slovenskega kulturnega prostora (6 KT), Gospodarske kulture Slovenije (3 KT), Folkloristika (6 KT), Socialni spomin in kulturna dediščina (6 KT), Etnološka muzeologija ali Etnološko konservatorstvo (6 KT), Etnologija Afrike, Etnologija Amerik, Etnologija Azije ali Etnologija Avstralije in Oceanije (6 KT).