Sponzorirano

  Francistične študije (dvopredmetni)

  Filozofska fakulteta Ljubljana
  🚩 Način študija: Redni Izredni
  🎓 Stopnja: Magistrski
  🏛️ Univerza: Univerza v Ljubljani
  🏢 Zavod: Filozofska fakulteta UL
  Sponzorirano

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister francistike in …
  ?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Temeljni cilj programa Francistične študije je poglabljanje strokovnega, teoretičnega in praktičnega znanja s področja francoskega jezika in književnosti ter frankofonske kulture nasploh, ob tem pa spodbujati intelektualno rast in samoizobraževanje.

  Magistri pridobijo znanja francoskega jezika, ki v skupnem evropskem referenčnem okviru ustreza stopnji C1 z elementi C2, ter poglobljena jezikoslovna, literarno-teoretska in literarno-zgodovinska znanja. Pridobljena znanja in veščine jim omogočajo tako uspešno vključevanje v poklicno življenje kot napredovanje v programe tretjestopenjskega študija.

  Vpisni pogoji

  • Končan prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program istih disciplin, ovrednoten s 180 KT, ali
  • končan katerikoli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov s strokovnih področij jezikoslovja, družboslovja ali humanistike ter pred vpisom opraviljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo od 10 do 60 KT, ali
  • končan katerikoli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opraviljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo od 10 do 60 KT, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij jezikoslovja, družboslovja ali humanistike ter pred vpisom opraviljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo od 10 do 60 KT, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opraviljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo od 10 do 60 KT.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€

  Sponzorirano

  Exit mobile version