Geografija (dvopredmetni)

  Pročelje rektorata Univerze v Mariboru

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomiran geograf (UN) in …
  Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Temeljni cilji študijskega programa so izobraževanje kadrov, ki bodo pridobili temeljna znanja, spretnosti in sposobnosti iz področja geografije, bili usposobljeni za prepoznavanje in analizo aktualnih procesov in razmer v pokrajini in za prenos teh spoznanj v dokumente in dejanja, ki so pomembna za razvoj naše skupnosti ter sposobni kritično vrednotiti socialne, gospodarske in ekološke razmere v pokrajini, z namenom vzpostavljanja trajnostnega gospodarskega in socialnega razvoja.

  Diplomanti študijskega programa geografija tekom študija pridobijo širok nabor znanja tako iz naravoslovja, družboslovja, humanistike, statistike, kartografije in informacijskih znanosti, zaradi česar so zaposljivi na številnih delovnih področjih. Zaposljivi so na področjih javne uprave, statistične dejavnosti, varovanja narave in okolja, družbene dejavnosti, novinarstva, turizma ter v raziskovalnih ustanovah in diplomaciji. Obenem pa se lahko vključijo v podiplomske magistrske študijske programe s področja geografije in sorodnih prostorskih ved.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature (: geografija, sociologija, zgodovina, psihologija, filozofija, fizika, biologija ali kemija) – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
  Prejšnji članekStrojništvo
  Naslednji članekGermanistika (enopredmetni)

  Urednica revije Študent