Geotehnologija in okolje

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Naravoslovnotehniška fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani inženir geotehnologije (UN)
Kraj izvajanja:
Ljubljana

Logotip Naravoslovnotehniška fakulteta

O študijskem programu

Študijski program Geotehnologija in rudarstvo daje naravoslovno in tehniško izobrazbo, ki sledi razvoju v okviru strok geoznanosti oziroma nežive narave. Vedno bolj se v tem okviru izkazuje potreba tudi po drugih znanjih, na primer iz ekonomike in informacijskih tehnologij. Diplomanti prve stopnje pridobijo dovolj temeljnih in strokovnih znanj za nadaljevanje na drugi stopnji. S programom študentje pridobijo kompetence za neposredno zaposlitev na najširšem področju pridobivanja mineralnih surovin, primarne predelave, podzemnih gradenj, vrtalne tehnike, dela za izvajanje merjenj in sledenj v naravi, dela za vrednotenje in izvajanje posegov v naravi, sanacije degradiranih površin, ravnanje z okoljem, trdnimi odpadnimi snovmi in podobno.

Pridobljena znanja in sposobnosti omogočajo uspešno delo na zahtevnejših strokovnih in tudi vodstvenih delovnih mestih tako v javnih kot tudi v zasebnih podjetjih. Prednost ima zaposlovanje v rudarskih, gradbenih, komunalnih in cestnih podjetjih ter drugih bazičnih industrijskih panogah, ki vključujejo potrebe po pridobivanju mineralnih surovin in aktivnostih v zemeljski skorji, ki so povezane z gradnjo infrastrukturnih objektov, odlagališč, deponij, sanacij poškodovanih območij in podobno.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v programih srednjega strokovnega izobraževanja: elektrotehnik, geodetski tehnik, geotehnik, gozdarski tehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, metalurški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, tehnik optik ali tehnik steklarstva in izpit iz enega od predmetov splošne mature: matematika, fizika, tuj jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
Prejšnji članek
Naslednji članek