Gostinstvo in turizem

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu
  ?️ Kraj izvajanja: Velenje

  O študijskem programu

  Program usposobi študente za delo na področju gostinstva in turizma, spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature, kritično mišljenje in zagotavljanje kakovosti pri svojem delu ter za poslovne odločitve in prilagajanje tržnim zahtevam.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.