Gostinstvo in turizem

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Višješolski
Univerza:
Višješolski zavodi
Zavod:
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu
Kraj izvajanja:
Bled

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je izobraziti organizatorje poslovanja v gostinstvu in turizmu s širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja gostinstva in turizma, ki bodo pridobili generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja gostinstva in turizma. Obenem pa bodo usposobljeni za spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature ter oblikovali samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike in odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.

Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Prejšnji članek
Naslednji članek