Gradbeništvo

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Inženir gradbeništva
  ?️ Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Delo na področju gradbeništva je zanimivo in polno strokovnih izzivov. Zanj so potrebna strokovna in uporabna znanja, poznati je potrebno veljavno domačo in evropsko zakonodajo ter razmere na trgu investicij.

  Študentje se usposobijo za opravljanje in organiziranje različnih nalog s področja izvajanja gradbenih del, proizvodnje gradbenih materialov, projektiranja in inženiringa ter takih, ki sodijo na področje dela upravnih organov, v agencijah za prodajo nepremičnin, za dela inštruktorja v gradbeništvu, dela na področju tehničnega svetovanja in prodajnega inženiringa, svetovalca za investicije,…

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.