Gradbeništvo

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Doktorski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: Doktor znanosti
?️ Kraj izvajanja: Maribor

O študijskem programu

Cilj študijskega programa je izobraziti vrhunske strokovnjake na omenjenem področju s širokim, toda tudi področno specifičnimi znanjem, ki omogoča poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter pripravi kandidate študija za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov na področju gradbeništva. Usposobljeni strokovnjaki bodo, poleg razvijanja novih znanj, usposobljeni tudi za vodenje znanstvenoraziskovalnih in razvojnih projektov kakor tudi za vodenje vseh ostalih najzahtevnejših nalog iz omenjenega področja.

Program tako izobražuje nove raziskovalce in usposabljati že uveljavljene znanstvenike in strokovnjake z zapisanega področja, da bodo sposobni razvijati in aplicirati novo znanje.

Vpisni pogoji

  • Zaključen študijski program 2. stopnje ali
  • zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, ali
  • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in zaključen študijski program za pridobitev specializacije ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 45 KT iz študijskega programa 2. stopnje Gradbeništvo: Matematika, Numerične metode, Gradbeni materiali, Gradbena fizika II, Gradbeno poslovanje, Hidrotehnični objekti, Projektiranje prometnic II, Betonske zgradbe, Kovinske konstrukcije, Informacijski modeli gradbenih objektov in Zemeljska dela, ali
  • zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.700€

Prejšnji članek
Naslednji članek