Gradbeništvo

  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti) Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister inženir gradbeništva
  ?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjaka, ki bo pridobil poglobljena in usmerjena znanja in sposobnosti iz temeljnih področij gradbeništva, glede na izbiro smeri in izbirnih predmetov pa še posebej poglobljena znanja iz posameznega področja gradbeništva ali z gradbeništvom povezanega področja.

  V okviru študija študentje spoznajo tradicionalna načela nadgrajena z najnovejšimi dognanji, posredovana na sodoben način, s sodobno tehnologijo. Seznanjeni so z vsemi posebnostmi v Sloveniji ter Evropi, kot posledica posebnih zgodovinskih, družbeno-ekonomskih ali geografskih značilnosti. Z delom v skupinah, projektnim delom in problemskih nalogah se privajajo dela v skupini, javnega nastopanja ter poslovanja s strankami in se aktivno vključujejo v raziskave. Vsa pridobljena teoretična znanja v največji možni meri preskusijo na primerih vaj in reševanju zahtevnih teoretičnih ali strokovno usmerjenih problemov in projektov, kar jim omogoča lažjo vključitev v prakso po končanem študiju in razumevanje problematik področij gradbeništva.

  Študentje osvojijo potrebna poglobljena in usmerjena znanja iz temeljnih naravoslovnih in računalniško-informacijskih predmetov, znanja iz temeljnih predmetov gradbene stroke in specifična znanja iz strokovnih gradbenih predmetov. V okviru smeri in izbirnih predmetov jim je omogočena specializacija in tudi priprava za nadaljevanje študija po programih na tretji stopnji.

  Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje s področja gradbeništva ali
  • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu s področja gradbeništva ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT.

   

  Prejšnji članekUmetnostna zgodovina (dvopredmetni)
  Naslednji članekPolonistika (dvopredmetni)
  marketing [afna] nevtron.eu

  Marketing