Hortikultura

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Inženir hortikulture
  ?️ Kraj izvajanja: Celje

  O študijskem programu

  Program hortikultura je zasnovan na povsem nov koncept izobraževanja in usposabljanja, z njim pa imamo namen izobraziti strokovnjake, katerih delo bo zajemalo predvsem naslednja področja: oblikovanje in spreminjanje notranjega in zunanjega bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem in rastlinami ter sooblikovanje prostorske kulture bivanja; njegovo delo poudarja usmeritev v okoljsko in kulturno osveščeno bivalno in poslovno okolje; organizira in vodi vrtnarsko proizvodnjo, pripravo terena pri gradnji zelenih površin, oskrbo, vzdrževanje zelenih in grajenih prvin oz. zelenih površin; skrbi za urejanje celotnega krajinskega prostora ter upravlja s športnimi in rekreacijskimi površinami.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.