Informatika

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Inženir informatike
  ?️ Kraj izvajanja: Novo Mesto

  O študijskem programu

  Cilj programa je, da se študentje usposobijo za: sposobnost aplikacije teoretičnega znanja, metodologij in modelov v prakso; za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature; planiranje razvoja računalniške opreme in poslovnih informacijskih sistemov, ter sodelovanja v projektnih timih; za izvajanje skrbništva nad internetnimi stranmi, programsko in strojno opremo; za oblikovanje odgovornega odnosa do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.