Inženiring poslovnih sistemov

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Fakulteta za organizacijske vede UM
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
magister poslovnih sistemov, magistrica poslovnih sistemov
Kraj izvajanja:
Kranj

O študijskem programu

Študenti si pridobijo naslednje kompetence:

  • so reševalci inženirskih problemov v okviru poslovnih in produkcijskih sistemov in so kritični misleci,
  • uporabljajo sistemske koncepte pri razumevanju in opredelitvi problemov,
  • so sposobni aplicirati klasične, kakor tudi nove koncepte in znanja,
  • razumejo, da je sistem sestavljen iz ljudi, procesov in ustrezno uporabljenih informacij,
  • pridobijo si trdna etična načela, veščine za učinkovito medčloveško komunikacijo in sposobnost za delo v timu,
  • imajo kompetence za vodenje poslovnih in produkcijskih procesov in projektov