Italijanistika (pedagoški) (enopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Pedagoška fakulteta Koper UP
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister profesor italijanistike
Kraj izvajanja:
Koper

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti diplomante nepedagoškega študijskega programa 1. stopnje Italijanistika ali sorodnih študijskih programov za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Študijski program ponuja študentom poglabljanje znanj in sposobnosti na področju poučevanja jezika na vseh stopnjah poučevanja in učenja.

Program vključuje individualno raziskovalno delo podiplomskih študentov, usmerjeno v teoretična in praktična vprašanja s področja vzgoje, izobraževanja oziroma poučevanja. Opremljen z znanjem in ob poznavanju metodologije humanističnega raziskovanja bo študent ustrezno pripravljen za raziskovalno delo med študijem in po njem. S soudeležbo v evalvaciji lastnih dosežkov študija s pomočjo jezikovnega portfelja in drugih instrumentov za samoevalvacijo bo študent razvijal zavest o lastnem znanju in sposobnostih spremljanja lastne študijske poti.

Študijski program se ustrezno povezuje tako z vedami o vzgoji in izobraževanju (vzporedno), kot z disciplinarnim znanjem jezika in književnosti (zaporedno). Oboje doprinese k oblikovanju profila učitelja italijanskega jezika za različne ravni izobraževanja in k poučevanju pripadajočih dejavnosti (svetovanje, spremljanje in vodenje razreda).

Študijski program ob razvejanosti predhodnega štiriletnega študija na 1. stopnji tako v ustrezni meri ponudi usposabljanje za učiteljski poklic. Študentom omogoča pridobitev ustreznega jezikovnega in pedagoškega znanja s preučevanjem teoretičnih in metodoloških konceptov o italijanščini kot tujem in drugem jeziku, italijanske književnosti v matični deželi in svetu ter medkulturne jezikovne komunikacije.

Poznavanje temeljnih področij pedagoškega dela in ved, ki pedagoški proces utemeljujejo, jim omogoča poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji šolanja v osnovni šoli, v srednji šoli ali v izobraževanju odraslih. Med pomembnejšimi cilji tega študijskega programa je tudi spodbujanje študentov za kontinuiran študij do doktorata znanosti.

Vpisni pogoji

  • Diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajalstva s področja italijanskega jezika v obsegu 240 KT ali na ekvivalentnem tujem študijskem programu, ali
  • diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja študija italijanistike ali prevajalstva v obsegu 180 KT ali na ekvivalentnem tujem študijskem programu ter pred vpisom opravljene obveznosti v obsegu 60 KT, ki so temeljne za nadaljevanje pedagoškega študija: Didaktika italijanskega jezika, Didaktika književnega pouka in kulture, Multimedijske in učne tehnologije pri učenju/poučevanju italijanščine, Sociolingvistika / italijanski jezik in Teorija in tehnike medkulturne komunikacije v obsegu 24 KT ter strokovne vsebine v obsegu 36 KT, ki jih določi komisija na podlagi predhodnih obveznosti, ki jih je študent opravil med svojim študijem na 1. stopnji, ali
  • diploma na drugih strokovnih področjih 1. stopnje v obsegu 180 KT in pred vpisom opravljeno dodatno izobraževanje v jezikovnih spretnostih in zmožnostih italijanščine v obsegu 60 KT, od tega iz določenih vsebin študijskega programa 1. stopnje Italijanistika v obsegu 36 KT (Moderni italijanski jezik I, Moderni italijanski jezik II, Slovnica italijanskega jezika I: Oblikoslovje in skladnja, Italijanska književnost III -Sodobna književnost in književnost ob meji, Fonetika in fonologija italijanskega jezika, Ustno in pisno sporočanje ter izbirni predmet stroke) ter v obsegu 24 KT iz vsebin modula 4. letnika študijskega programa 1. stopnje Italijanistika ( Didaktika italijanskega jezika, Didaktika književnega pouka in kulture, Multimedijske in učne tehnologije pri učenju/poučevanju italijanščine, Sociolingvistika / italijanski jezik in Teorija in tehnike medkulturne komunikacije), ali
  • diploma na drugih strokovnih področjih 1. stopnje v obsegu 240 KT in pred vpisom opravljeno dodatno izobraževanje v jezikovnih spretnostih in zmožnostih italijanščine v obsegu 45 KT, od tega 36 KT iz določenih vsebin študijskega programa 1. stopnje Italijanistika (Moderni italijanski jezik I, Moderni italijanski jezik II, Slovnica italijanskega jezika I: Oblikoslovje in skladnja, Italijanska književnost III -Sodobna književnost in književnost ob meji, Fonetika in fonologija italijanskega jezika, Ustno in pisno sporočanje ter izbirni predmet stroke) ter v obsegu 9 KT in vsebin modula Italijanščina v izobraževanju (Didaktika italijanskega jezika ter Didaktike književnega pouka in kulture), ali
  • končan primerljiv študijski program v tujini.
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
225SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se