Javni sektor in ekonomika okolja

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Ekonomska fakulteta UL
Trajanje študija:
IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister ekonomskih ved
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Študijski program izvajajo tri institucije: Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (EF); The School of Economics and Business, University of Sarajevo (SEB); The Faculty of Law, Political Science, Economics and Management, University of Nice – Sophia Antipolis (UNICE).

Študenti se lahko odločijo med skupnim študijskem programom (EF in SEB) ali trojnim študijskim programom (EF, SEB in UNICE). Študij poteka v angleščini (skupni program) in francoščini (UNICE).

Za pridobitev diplome morajo študentje preživeti tretji semester na partnerski univerzi (EF ali SEB). Če želijo pridobiti tri diplome (EF, SEB in UNICE), morajo preživeti en semester na partnerski instituciji (EF ali SEB) in tretji semester na UNICE.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 KT, ali
  • končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij: družboslovne vede, poslovne in upravne vede in za vpis na usmeritev Ekonomika okolja v okoljske in okoljevarstvene vede, ali
  • končan enakovreden študijski program z drugih strokovnih področij, navedene v prejšnjih alinejah, ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom na podiplomski magistrski študij z opravljanjem predmetov Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.952€.

Prejšnji članek
Naslednji članek