Južnoslovanski študij (dvopredmetni)

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Filozofska fakulteta UL

⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
? ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: Magister južne slavistke in …
?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je, da študentje pridobijo kompetence za znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na področju kulture in diplomacije (prevajalec, urednik lektor, samostojni referent, strokovni in poslovni tajnik, turistični delavec,…), gospodarstva (zunanja trgovina) in javne uprave oziroma za opravljanje poklicev, ki predvidevajo na ustreznem področju široko razgledane strokovnjake.

Vpisni pogoji

  • Končan prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program Južnoslovanski študiji ali
  • končan prvostopenjski univerzitetni študijski program istih disciplin (kroatistika, srbistika, makedonistika,…), vrednoten s 180 KT, ali
  • končan prvostopenjski univerzitetni študijski program istih disciplin (kroatistika, srbistika, makedonistika,…), vrednoten z 240 KT – kandidatom se glede na opravljene obveznosti prvostopenjskega študija lahko prizna do 60 KT, ali
  • končan katerikoli drug prvostopenjski univerzitetni študijski program z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo do 60 KT, ali
  • končan nebolonjski univerzitetni dodiplomski študijski program Hrvaški, srbski in makedonski jezik s književnostmi – kandidatom se priznajo nekatere opravljene obveznosti, ali
  • končan katerikoli visokošolski strokovni študijski program po starem programu ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo do 60 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€

Prejšnji članek
Naslednji članek