Kineziologija

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Fakulteta za šport UL
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister kineziologije
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Cilj programa je, da študentje poznajo in razumejo temeljne bio-psiho-socialne značilnosti športne in kondicijske vadbe starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi, oseb z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami in oseb z okvarami gibal, še posebej tistih, ko so pomembne z vidika posebne telesne aktivnosti oziroma športne vadbe. Obenem poznajo ključne cilje športne in kondicijske vadbe, organiziranost športa in vadbe ter zdravstvena tveganja v povezavi z vadbo starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi, oseb z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami in oseb z okvarami gibal.

Vpisni pogoji

  • Diploma prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Kineziologija ali
  • diploma prvostopenjskega pedagoškega univerzitetnega študijskega programa s področja športa, zdravja in medicine ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti iz predmetov: Anatomija (4 KT), Biomehanika (3 KT), Fiziologija (4 KT), Kondicijska priprava (12 KT), Medicina športa (3 KT), Osnove gibanja v športu (6 KT), Pedagogika športa (4 KT), Didaktika športne vzgoje (3 KT), Živčno-mehanske osnove gibanja (6 KT) in preizkus gibalnih sposobnosti – plavanje 100m in Cooperjev test (tek 2400m).

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 3.915€ ali 3.631€, 2. letnik: 2.617€.

Prejšnji članek
Naslednji članek