Kineziologija

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Doktorski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Fakulteta za šport UL
Trajanje študija:
IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
 Doktor znanosti
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Program vzpodbuja interdisciplinarnost ter ponuja možnost sodelovanja uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov. Program daje prednost izbirnosti pred obveznimi oblikami študija. Da bi primerno pokrili vse bolj razvejano področje kineziologije, je ponudba študijskih vsebin velika in raznolika. Izbirnost daje študentu možnost zgodnjega načrtovanja lastne raziskovalne kariere in zasledovanja potreb bodočih delodajalcev. Ob tem preko obveznih seminarjev in z vključevanjem temeljnih in izbirnih vsebin zagotavljamo primerno širino izobrazbe.

Med bistvene obveznosti doktoranda spada izdelava doktorske disertacije. V doktorskem delu pokaže kandidat poleg usposobljenosti za znanstveni način mišljenja in sposobnosti raziskovalnega dela tudi izvirne prispevke k znanosti, ki jih objavi v vsaj enem članku v znanstveni reviji.

Vpisni pogoji

  • Diploma študijskih programov druge stopnje programov Fakultete za šport ali
  • diploma študijskih programov druge stopnje drugih usmeritev in opravljen poseben preizkus znanja, ali
  • diploma dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija po končani univerzitetni izobrazbi kineziologije – kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT, ali
  • diploma dosedanjega študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe učitelj športne vzgoje, ali
  • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.700€.

Prejšnji članek
Naslednji članek