Kmetijstvo – zootehnika

  Biotehniška fakulteta Ljubljana

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)Biotehnična fakulteta Ljubljana
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani inženir kmetijstva – zootehnike (UN)
  Kraj izvajanja: Rodica pri Domžalah

  O študijskem programu

  Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti kmetijskega strokovnjaka širokega profila s posebnim poudarkom na znanjih v znanosti o živalih. Diplomant na temeljih naravoslovnih, tehnoloških, okoljskih in splošnih družboslovnih vsebin pridobi celovito razumevanje trajnostnega kmetijstva z izrazitim poudarkom na vprašanjih, povezanih z rejami različnih vrst domačih živali. Usposobljen je za samostojno interdisciplinarno in k praktičnim vprašanjem naravnano delo ter za projektni in timski pristop. Diplomant pozna biološke zakonitosti, zahteve in pravila ravnanja z živalmi za okolju prijazno ter učinkovito gospodarjenje s prostorom in živalmi.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
  • pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

  V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
  a) kandidati iz točk a) in c) bodo izbrani glede na:
  – splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu: 60 % točk,
  – splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk.
  b) kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
  – splošni uspeh pri poklicni maturi: 40 % točk,
  – splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
  – uspeh pri maturitetnem predmetu: 20 % točk.

  Prejšnji članekKmetijstvo – agronomija
  Naslednji članekKrajinska arhitektura
  marketing [afna] nevtron.eu

  Marketing