Krizni management

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Visokošolski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Fakulteta za organizacijske vede UM
Trajanje študija:
IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
diplomirani krizni menedžer / diplomirana krizna menedžerka
Kraj izvajanja:
Kranj

O študijskem programu

Način in oblike izvajanja študija:

 • izredni način študija
 • izvedba predmetov do 55% na daljavo.
 • kombinirane metode in organizacijske oblike študija– avditorna predavanja in vaje in e-predavanja ter e-vaje.

Cilj programa:

 • soočanje z negotovostjo in celovito obvladovanje tveganj,
 • izobraziti diplomante, ki bodo sposobni posredovanja in reševanja kriznih situacij na področju notranjega obvladovanja tveganj v organizacijah, zunanjega obvladovanja tveganj vezanih na organizacije in zunanjega obvladovanje tveganj, ki segajo izven okvira organizacij,
 • oblikovanje mednarodne mreže strokovnjakov, ki bo s primeri dobrih praks širila in izmenjevala znanje tudi izven slovenskega prostora,
 • izobraziti diplomante za upravljanje tveganj v notranjem in zunanjem okolju organizacij,
 • izobraziti diplomante za krizni management na različnih ravneh tj. ravneh organizacije, lokalne skupnosti, države in evropskega okolja,
 • izobraziti diplomante za preprečevanje kriz na organizacijski ravni v okolju,
 • diplomanti bodo pridobili managerske kompetence (oblikovanje strategij, postavitev ciljev, upravljanje operacij, upravljanje informacij, upravljanje ljudi in ostalih virov),
 • diplomanti bodo pridobili osebne kompetence (profesionalni razvoj, psihična in fizična kondicija, socialne veščine, samoobvladovanje),
 • ustvarjanje znanja, ki ga bo študijski program usmerjal v vse potrebne kompetence kriznega managerja,
 • prilagoditve tveganjem in procesom v javnem in zasebnem sektorju ter razjasnitev kompleksnosti področja kriznega managementa v organizacijah.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate – opravljen pisni preizkus posebne nadarjenosti s področja kriznega managementa
 • opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000 €

Prejšnji članek
Naslednji članek