Ladijsko strojništvo

  Fakulteta za pomorstvo in promet

  Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta) Fakulteta za pomorstvo in promet
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani inženir ladijskega strojništva (VS)
  Kraj izvajanja: Portorož

  O študijskem programu

  Temeljni cilj programa je izobraziti profesionalno kompetentne in tehnično razgledane strokovnjake na področju ladijskega strojništva s poudarkom na teoretični in praktični usposobljenosti za vodenje, upravljanje in vzdrževanje ladijskih strojnih in energetskih sistemov na vodstvenem nivoju. Celoten program izobraževanja temelji na zahtevah mednarodne Konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, ki jo je sprejela mednarodna pomorske organizacija (IMO) leta 1978 ter nazadnje revidirala leta 1995.

  S programom diplomant pridobi znanje, veščine in sposobnosti, ki so na svetovni in evropski ravni dogovorjeni za pridobitev naziva častnik zadolžen za strojno stražo na ladjah s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več in 1. častnika stroja oziroma upravitelja stroja na ladjah s pogonsko močjo stroja 3000 kW ali več.

  Študijski program je namenjen predvsem srednješolskim generacijam, ki se želijo usposobiti za visoko strokovna opravila s področja ladijskega strojništva, nimajo pa nagnjenja k raziskovalno-teoretskem študiju značilnem za univerzitetno izobraževanje.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 11.000 €

  Prejšnji članekAnglistika (dvopredmetni)
  Naslednji članekNavtika
  marketing [afna] nevtron.eu

  Marketing