Lesarstvo

  Biotehniška fakulteta Ljubljana

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta) Biotehnična fakulteta Ljubljana
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani inženir lesarstva (UN)
  Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Temeljni cilj prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Lesarstvo je izobraziti strokovnjaka, ki je sposoben interdisciplinarno povezati naravoslovne, tehniške, ekonomske in družboslovne vsebine s ciljem trajnostnega razvoja stroke – lesarstva. V skladu s sodobnimi izzivi je diplomant sposoben vrednotiti les kot trajnostni vir, iskati načine za njegovo optimalno rabo, obvlada vodenje in načrtovanje tehnologij predelave in obdelave lesa ter lesnih kompozitov, konstruiranje lesnih proizvodov, organizacijo in vodenje podjetja in je usposobljen za sodelovanje v interdisciplinarnih vodstvenih in raziskovalno razvojnih ekipah, za gospodarjenje z lesom in lesnimi proizvodi ter za sodelovanje pri razvoju izdelkov iz lesa in lesnih kompozitov.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
  • pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

  V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
  a) kandidati iz točk a) in c) bodo izbrani glede na:
  – splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu: 60 % točk,
  – splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk.
  b) kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
  – splošni uspeh pri poklicni maturi: 20 % točk,
  – splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
  – uspeh pri maturitetnem predmetu: 40 % točk.

  Prejšnji članekKrajinska arhitektura
  Naslednji članekMikrobiologija
  marketing [afna] nevtron.eu

  Marketing