Logistika sistemov

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Fakulteta za logistiko UM
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani inženir logistike (UN)
Kraj izvajanja:
Celje

O študijskem programu

Dodiplomski univerzitetni študijski program Logistika sistemov je namenjen študentom, ki bodo želeli opravljati zahtevnejša dela v organizacijah. Program je usmerjen bolj v pripravo na podiplomski študij. V skladu z Bolonjsko deklaracijo je pripravljen po načelu 3+2+3, kar pomeni, da traja dodiplomski študij 3 leta, magistrski 2, in doktorski še 3 leta.

Cilji univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov so: poznavanje poslovanja in upravljanja organizacije, organiziranje logističnih sistemov s poudarkom na informacijsko upravljalskih sistemih, upravljanje z logističnimi tehnologijami, ki podpirajo posamezna področja logistike (notranjo, logistiko, distribucijsko logistiko, poprodajno logistiko,…) in usposabljanje za nadaljnji študij ter usposabljanje za uvajanje v znanstvenoraziskovalno delo na področju logističnih funkcij, procesov in sistemov.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 1.817 €, 2. letnik: 1.817 €, 3. letnik: 2.001 €