Management

  Ekonomska fakulteta Ljubljana

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti) Ekonomska fakulteta Ljubljana
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister poslovnih ved
  ?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Sem sposoben prevzeti odgovornost do zaposlenih, lastnikov, družbe, v kateri živim in nenazadnje do samega sebe? Znam ocenjevati, presojati ter se hitro in pravilno odločati v okoliščinah, ko nimam popolnih informacij? Lahko poiščem pomoč pri svojih kolegih? Jih znam pri tem motivirati? Sem dovolj kritičen ter znam pohvaliti in nagraditi?

  Magistrski program Management – vrhunska poslovna znanja, razvoj osebnosti in ustvarjanje vizionarskega načina razmišljanja za uspešno in družbeno odgovorno vodenje: managerska znanja in veščine za uspeh podjetja; strateško razmišljanje in komuniciranje kot osnova za uravnoteženo vodenje in razvoj; motivacija k različnosti, kreativnosti, prodornosti, inovativnosti, voditeljstvu; koncept ‘učeče se organizacije’.

  Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali kdor je končal dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij, ali
  • končan enakovreden študijski program z drugih strokovnih področij, naveden v prejšnji alineji, ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.952€.

  Prejšnji članekArheologija
  Naslednji članekGeografija
  marketing [afna] nevtron.eu

  Marketing