Sponzorirano

  Medicinska fizika

  Fakulteta za matematiko in fiziko
  Sponzorirano

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister medicinske fizike
  ?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Temeljni cilj programa je izobraževanje strokovnjakov na področju medicinske fizike, ki bodo sodelovali pri tehnološko najbolj zahtevnih preiskavah in zdravljenju v medicini, opravljali kontrolo teh preiskav, imeli ključno vlogo v ekspertnem svetovanju, nadzoru, nakupih in vpeljavi vrhunske medicinske tehnologije. Program izobražuje strokovnjake, ki bodo skrbeli za nadaljnje vključevanje fizikalnih znanosti v biomedicinske vede, predvsem na področju splošne diagnostike in zdravljenja raka, ter vključevanje v interdisciplinarne raziskave na področjih medicinsko fizikalnih, biofizikalnih in biomedicinskih ved.

  Medicinski fiziki so v grobem vključeni v tri področja delovanja: klinična služba in svetovanje, raziskave in razvoj ter poučevanje. Glede na zahtevnost položaja medicinskega fizika v medicinskem okolju sta nujno potrebna široko osnovno znanje, kakor tudi praktične izkušnje. Zahteva po osnovnem fizikalnem in matematičnem znanju je nujna, tesno sodelovanje medicinskih fizikov z zdravniki ter ostalimi zdravstvenim osebjem pa zahteva tudi poznavanje osnovnih medicinskih ved, kot so anatomija in fiziologija.

  Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje s strokovnih področij fizike ali matematike, ali
  • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT ter v predhodnem študijskem programu vsaj trije semestri fizike, od tega vsaj 1 semester moderne (atomske, jedrske) fizike, (vsaj 30 ECTS fizike), vsaj trije semestri matematike (vsaj 25 ECTS matematike) in vsaj trije semestri praktikuma fizikalnih in tehničnih ved (vsaj 20 ECTS praktikuma), ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu s strokovnih področij fizike ali matematike, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT, ali
  • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€.

  Sponzorirano

  Exit mobile version