Mediji in novinarstvo

  Knjižne police

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister medijske produkcije
  ?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Cilj podiplomskega programa Mediji in novinarstvo je seznaniti študente s strukturo in dinamiko sodobnih medijskih sistemov, jim dati ustrezna interdisciplinarna in multidisciplinarna teoretična in praktična znanja za prepoznavanje pojavnih oblik kot tudi posledic delovanja teh visoko-sofisticiranih sistemov, ter jim omogočiti pridobitev ustreznih kompetenc za delovanje v medijskem prostoru in potrebnih veščin za upravljanje z mediji.

  Poleg splošnih znanj o naravi medijske produkcije v sodobni globalizirani družbi bodo pridobili potrebne izkušnje in kompetence za kontekstualne specifike posameznih področij, podsistemov, segmentov ipd. obravnavanih v teku magistrskega študija, kar jim bo omogočilo lažje profesionalno delovanje v notranjih in zunanjih medijskih okoljih. To se posebej nanaša na usposobljenost oblikovanja in posredovanja medijskih vsebin na podlagi uporabe najsodobnejših tehnologij, s pomočjo katerih bodo sposobni zasedati različne funkcije v tem kompleksnem procesu in se vključevati v znanstveno-raziskovalno delo v akademski sferi.

  Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu) ali
  • končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom) ali
  • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, in pred vpisom opravljene dodatne študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija – te dodatne študijske obveznosti so predmeti: Mediji in komuniciranje (6 ECTS) in Analiza medijskih vsebin (6 ECTS) – kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji v okviru študijskega programa Mediji in novinarstvo, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 3.300€

  Prejšnji članekMediji in novinarstvo
  Naslednji članekStrateško komuniciranje

  Urednica revije Študent