Medijske komunikacije

  Pročelje rektorata Univerze v Mariboru

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister inženir medijskih komunikacij
  ?️ Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Program študentom nudi znanja s področja delovanja medijev, družbene vloge medijev ter medijskih organizacij. Magistri so analizirati medijske vsebine in njihovo recepcijo pri posameznih vrstah občinstva. Znanje znajo uporabljati za pisno in ustno komuniciranje in imajo kritični odnos do različnih vrst komuniciranja. Stopnji študija primerno obvladajo sodobno komunikacijsko, informacijsko in avdio vizualno tehnologijo. Pri ustvarjalnem delu so sposobni uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo in računalniško podprta orodja za ustvarjalno delo.

  Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve bolonjske stopnje v obsegu najmanj 180 KT z ustreznih strokovnih področij: Medijske komunikacije, Informatike in tehnologij komuniciranja, Računalništvo in informacijske tehnologije, ali
  • končan študijski program prve bolonjske stopnje v obsegu najmanj 180 KT z drugih strokovnih področij Telekomunikacij, Elektrotehnike – smer elektronika, novinarstva ali komunikologije, ter pred vpisom opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu najmanj 24 KT iz vsebin s področja medijskih komunikacij, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 iz strokovnega področja medijskih komunikacij, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij Telekomunikacij, Elektrotehnike – smer elektronika, novinarstva ali komunikologije, ter pred vpisom opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu najmanj 24 KT iz vsebin s področja medijskih komunikacij.
  Prejšnji članekInformatika in tehnologije komuniciranja
  Naslednji članekRačunalništvo in informacijske tehnologije

  Urednica revije Študent