Medkulturni management

  Knjižne police

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister medkulturnega menedžmenta
  ?️ Kraj izvajanja: Nova Gorica

  O študijskem programu

  Cilj podiplomskega programa je seznaniti študente s kulturno dinamiko sodobnih družb, katere pomemben element predstavljajo stiki med različnimi kulturno-vrednotnimi sistemi na različnih področjih, jim dati ustrezna interdisciplinarna teoretična in praktična znanja za prepoznavanje pojavnih oblik pa tudi posledic teh stikov, ter jim omogočiti pridobitev ustreznih kompetenc za delovanje v medkulturnem okolju in upravljanje z medkulturnimi razlikami.

  Poleg splošnih znanj o naravi medkulturnih odnosov v sodobni globalizirani družbi bodo pridobili potrebne izkušnje in kompetence za kontekstualne specifike posameznih področij, obravnavanih v teku študija, kar jim bo omogočilo lažje profesionalno delovanje v institucionalnih okoljih, v katerih prihaja do medkulturnih stikov – v institucijah Evropske unije in drugih mednarodnih politično-administrativnih ustanovah, multinacionalnih gospodarskih družbah, globalno orientiranih nevladnih organizacijah in mednarodnih znanstveno-izobraževalnih ustanovah. V tem smislu bodo posebno pomembna znanja o kulturnih vidikih širitve Evropske unije in s tem povezanih procesov integracije na različnih področjih.

  Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in doseženih najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu) ali
  • končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom) ali
  • končan enakovreden študijski program, naveden v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS – dodatne študijske obveznosti študent opravi pred zagovorom magistrske naloge z opravljanjem predmetov Družbena teorija (6 KT) in Raziskovalne metode v družbenih vedah (6 KT).

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.150€

  Prejšnji članekSocialni menedžment (Nova Gorica)
  Naslednji članekMedkulturni management (Ljubljana)

  Urednica revije Študent