Mehatronika

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Višješolski
Univerza:
Višješolski zavodi
Zavod:
Šolski center Ljubljana, Višja strokovna šola
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Inženir mehatronike
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Mehatronika je zelo zanimiva veda, ker združuje tri različna področja: strojništvo, elektrotehniko in informatiko. Biti strokovnjak samo z enega področja velikokrat ni več dovolj-

Izdelki se izdelujejo na čedalje bolj kompleksen način – na strojih, ki delujejo s pomočjo elektronskih krmilnih sistemov in so deloma ali v celoti avtomatizirani oz. računalniško vodeni. Veliko lažje in učinkoviteje je snovati in vzdrževati takšne sisteme, če to počno strokovnjaki, ki poznajo vsa tri področja. Velikokrat je že samo komunikacija med strokovnjaki ozkih področij otežena, ker imajo drugačno terminologijo in predstave. Tudi zato je mehatronik zelo koristen za podjetja, saj ima bistveno večjo strokovno širino.

Inženir mehatronike ima znanja s področij strojništva, elektrotehnike, avtomatike, informacijskih tehnologij, ekonomije, tujega jezika in še mnogo drugih področij. Zato je zelo zanimiv za delodajalce, saj je vsestransko izobražen strokovnjak, ki zna zaradi tega na nov način zasnovati in načrtovati funkcionalno nove proizvode.

Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Prejšnji članek
Naslednji članek